In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de psychologische factoren die van invloed zijn bi] het ontstaan van blessures, de psychologische reacties op blessures en de psychologische interventies die mogelijk het revalidatieproces kunnen faciliteren. Stress is de belangrijkste psychologische risicofactor voor het ontstaan van sportblessures.
Persoonlijkheid, stressoren in de voorgeschiedenis en copingstrategieën zijn gezamenlijk van invloed op de stressreactie, die weer effect heeft op het ontstaan van blessures. Indien de sporter de blessure als bedreigend ervaart, zal de toestandsangst toenemen. Daardoor zullen de zorgen toenemen en zal de fysiologische activatietoestand worden verhoogd.
Psychologische interventies voor geblesseerde sporters, zoals het stellen van doelen, gedachtecontroletechnieken, ontspanningstechnieken, imagery en ‘support groups‘ kunnen de stress verminderen, hetgeen een gunstig effect heeft op de hersteltijd. Sporters die over bepaalde psychologische vaardigheden beschikken. herstellen sneller van een blessure. Bovengenoemde technieken zullen besproken worden.

Geneeskunde en Sport – okt. 2001. Voor het volledige artikel: Download hier de PDF