Yara en Afke hebben de afgelopen weken iedere dinsdag les gegeven in het vak ‘Sport Psychology’ aan HU studenten van de minor sportmanagement. Iedere les stond een ander onderwerp centraal, zo hebben we het bijvoorbeeld gehad over visualisatie, concentratie, gedachten en emoties. De laatste les hebben we afgesloten op de KNVB-campus.