‘Voetbal is emotie’ is een veel gebruikte uitdrukking. De laatste tijd merken we dat deze emoties hoog kunnen oplopen. Hoe zorgen we er voor dat spelers hun emoties onder controle hebben en zich alleen met het voetbal zelf bezig houden? Oftewel: hoe coach je de emoties van je spelers?

Wetenschappers maken vaak onderscheid tussen twee typen emoties: primaire emoties en secundaire emoties. Primaire emoties zijn directe reacties op iets uit de omgeving, zoals het gevoel van angst als je bijna geraakt wordt door een auto. Secundaire reacties zijn complexer en niet aangeboren, maar aangeleerd op basis van eerdere ervaringen. In deze gevallen is het niet zozeer de situatie zelf die de emotie veroorzaakt, maar de manier waarop je de situatie interpreteert. Ervaar je de situatie als bedreigend, ontstaat een gevoel van angst en spanning. Dit gevoel is vervolgens van invloed op je gedrag (je beweegt houterig, vermijdt risico´s). Interpreteer je de situatie op een andere manier, ontstaan er andere gedachten en dus andere emoties. Dit resulteert in ander gedrag.
De situatie zelf veranderen, is veel lastiger. Er is altijd wel een scheidsrechter die een discutabele beslissing neemt. Of een tegenstander die loopt te ‘zuigen’. Deze situaties of personen kun je niet veranderen of uitsluiten, ze horen bij het voetbal. Wel kun je de manier waarop je ermee omgaat, beïnvloeden.

De Voetbaltrainer – 2013 Voor het volledige artikel: Download hier de PDF